رمز عبور: شناسه:
صفحه اصلي
ليست سي دي
عضويت
مسابقه
تازه ها
پيوندها
جستجو
تبليغات
توصيه به دوستان
تماس با ما

  مجموعه تلاوت های صوتی و تصویری
دکتر مسعود نیکدستی
قهرمان قرآنی جهان اسلام و رتبه نخست بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم
 
  نداي توحيد
نرم افزار متن قرآن با صوت، نهج البلاغه و مفاتیح برای موبايل
 
  ثبت دامين ir.
يك ساله 3900 تومان
پنج ساله 11800 تومان
 
تعداد : 34
صفحه: 1   
كد گروه شماره نام توضيحات قيمت خرید
26 26033 شيمي 2 سال دوم شيمي 2 · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · پرسشهاي تكميلي · انتقال مفاهيم به كمك تصاوير و گفتار به صورت اينتراكتيو (Interactive) · مطالب و محتواي هماهنگ با متون كتابهاي درسي · شامل مباحث ماده، مخلوط هاي همگن و ناهمگن، عناصر، درك اتم و ساختار آن، انواع پيوندهاي شيميايي و روشهاي نام گذاري تركيبات و... · توضيح تعاريف و فرمولها و روشهاي حل مسائل · شرح مثالهاي كتاب و حل تمرينات · سؤالات چهار گزينه اي در انتهاي هر مبحث · سرگرمي · زمان آموزش: 8 ساعت · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 35000
26 26032 شيمي 1 سال اول شيمي 1 · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · پرسشهاي تكميلي · انتقال مفاهيم به كمك تصاوير و گفتار به صورت اينتراكتيو (Interactive) · مطالب و محتواي هماهنگ با متون كتابهاي درسي · شامل مباحث ماده، مخلوط هاي همگن و ناهمگن، عناصر، درك اتم و ساختار آن، انواع پيوندهاي شيميايي و روشهاي نام گذاري تركيبات و... · توضيح تعاريف و فرمولها و روشهاي حل مسائل · شرح مثالهاي كتاب و حل تمرينات · سؤالات چهار گزينه اي در انتهاي هر مبحث · سرگرمي · زمان آموزش: 8 ساعت · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 35000
26 26031 زبان پيش دانشگاهي 1و2 قابليت قرائت و ترجمه متون كتاب · آموزش نكات گرامر زبان انگليسي · تستهاي تكميلي · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · پرسشهاي تكميلي · انتقال مفاهيم به كمك تصاوير و گفتار به صورت اينتراكتيو (Interactive) · مطالب و محتواي هماهنگ با متون كتابهاي درسي · شرح مثالهاي كتاب و حل تمرينات · سؤالات چهار گزينه اي در انتهاي هر مبحث · سرگرمي · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 35000
26 26030 جبر سوم سال سوم جبر (27) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26029 رياضي سوم سال سوم رياضي 5 (25) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26028 هندسه 1و2 هندسه 1و2 (24) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26027 حسابان 1و2 سال سوم حسابان 1و2 (23) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26026 زبان 1و2و3 سه سال زبان 1و2و3 (20) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26025 عربي 1و2و3 سه سال عربي 1و2و3 (19) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26024 عربي 3 و زبان 3 سال سوم عربي 3و زبان 3 (16) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26023 رياضي 2 سال دوم رياضي (15) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26022 فيزيك 2 سال دوم فيزيك 2 (14) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26021 عربي 2 و زبان 2 سال دوم عربي 2و زبان 2 (13) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26020 رياضي 1 سال اول رياضي (12) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26019 فيزيك 1و آزمايشگاه 1 سال اول فيزيك 1و آزمايشگاه 1 (11) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26018 عربي 1و زبان 1 سال اول عربي 1و زبان 1 (10) · شرح كامل دروس به صورت گفتاري · توضيحات نكته به نكته مباحث درسي و فرمولهاي كتاب · حل كليه تمرينات كتاب · ارائه مثالهاي اضافي و راه حل آنها به صورت گفتاري و تشريحي · ارائه تستهاي مرتبط با دروس در انتهاي هر مبحث براي سنجش آموخته هاي دانش آموز · بر اساس كتابهاي درسي آموزش و پرورش ويژه سال جاري · تعويض هر نسخه با نسخه جديد با 40 درصد تخفيف · مجموعه آموزش درسي لوح و قلم 58000
26 26017 كنكور 2 اختصاصي تستهاي طبقه بندي شده كنكور سراسري ، دانشگاه آزاد ، پيام نور و… از سال 1360 الي 1379 رشته هاي رياضي و تجربي نظام جديد ( هر كدام در يك CD ) به همراه حل تشريحي تمامي تستها ·تستهاي طبقه بندي شده طراحي توسط دبيران مجرب تهران به همراه حل تشريحي تمامي آنها · برگزاري آزمونهاي متعدد به شيوه كنكور سراسري ، تهيه كارنامه و نمودار پيشرفت · معرفي دانشگاهها ( تاريخچه ، امكانات ، آدرس و تلفن و…) و رشته هاي دانشگاهي 100000
26 26016 كنكور 2 عمومي دروس عمومي نظام جديد و پيش دانشگاهي · بزرگترين بانك تست با پاسخ تشريحي · طبقه بندي بر اساس سال برگزاري · طبقه بندي بر اساس فصول كتب درسي · آزمون موضوعي (با برنامه زمانبندي ) آزمون جامع · آزمون در حد يك كتاب درسي · صدور و چاپ انواع نمودار پيشرفت · مطابق با آخرين تغييرات كتب درسي 49000
26 26015 فراست نظام جديد و پيش دانشگاهي شرح كامل دروس، نكته ها ، تمرين و تست نظام جديد (دبيرستان و پيش دانشگاهي ) · اساتيد طرح آقايان : · ادبيات : مهدي احساني · گروه زبان : جمشيدي ، افشار ، عصار · گروه رياضي : ميرزا جليلي ، رضا شهرياري ، صحبتي، اشرف العقلايي ، نبوي ، افتخار زاده ، گلشن ، صدرايي · گروه شيمي: تهراني ، البرزيان ، منوچهريان · گروه فيزيك : محمودزاده ، بزرگمهري، ميرخاني ، فلك الافلاكي · عربي: دولتي (مجموعه تست و پاسخ تشريحي ارائه شده است ) · معارف : مجموعه تست و پاسخ تشريحي ارائه شده است · تهيه و اجراي آزمونهاي متعدد به روش كنكور سراسري و روشهاي دلخواه زماني قابل برنامه ريزي ، تهيه كارنامه و نمودار و پيشرفت · بهره گيري از نظرات اساتيد روانشناس در شيوه ارائه دروس ، تستها ، برگزاري آزمونها و ساير قسمتها و امكانات نرم افزار 85000
26 26014 فراست سال دوم دبيرستان شامل شرح درس ، تست و تمرين و حل تشريحي تستها از دروس : رياضي 2، فيزيك2 ، شيمي2 · مطابق با آخرين تغييرات كتب درسي 95000
26 26013 فراست سال اول دبيرستان فيزيك، شيمي، رياضي · شرح دروس ، تمرين و نكته بر اساس آخرين تغييرات كتب سال اول دبيرستان نظام جديد توسط اساتيد گروه فراست 95000
26 26012 فراست رياضي سوم راهنمايي تكدرس · شرح تمام درس · به همراه صوت و تصوير و فيلم و تست ، با ارائه كارنامه و حل تشريحي تستها · حل تمرين هاي كتاب ، تحت ويندوز 50000
26 26011 فراست رياضي دوم راهنمايي تكدرس · شرح تمام درس · به همراه صوت و تصوير و فيلم و تست ، با ارائه كارنامه و حل تشريحي تستها · حل تمرين هاي كتاب ، تحت ويندوز 50000
26 26010 كلبه رياضي آموزش كامل كتاب رياضي سال اول دبستان با امكانات صوتي و تصويري · امكان استفاده دانش آموز از نرم افزار بدون معلم يا والدين · برگزاري خود آزمايي و امتحان و ارائه سرگرميهاي جانبي مانند: شعر ، قصه هاي كودكانه ، موسيقي و بازيهاي آموزنده · بهره گيري از نظرات معلمين مجرب در طراحي تمرينها و آزمونها 85000
26 26009 بيست (سال اول دبيرستان) خلاصه دروس همراه مثالهاي نمونه · نكات و مفاهيم اساسي هر درس، پاسخ به پرسشها و تمرينات مسائل تكميلي رياضي 1، فيزيك 1، شيمي 1، عربي 1،ادبيات 1، دستور زبان فارسي 1، هندسه 1، انگليسي 1 60000
26 26008 بيست (سال دوم تجربي ) زيست شناسي 2ـ رياضي 2ـ شيمي2ـ انگليسي 2ـ عربي 2ـ هندسه 2 · خلاصه دروس بهمراه مثالهاي نمونه ، نكات و مفاهيم اساسي هر درس · پاسخ به پرسشها و تمرينات و مسائل تكميلي 60000
26 26007 بيست (سال دوم رياضي ) رياضي 2ـ شيمي2ـ انگليسي 2ـ عربي 2ـ هندسه 1و هندسه 2 · خلاصه دروس بهمراه مثالهاي نمونه ، نكات و مفاهيم اساسي هر درس ، پاسخ به پرسشها و تمرينات و مسائل تكميلي 60000
26 26006 فراست (طبقه بندي) مجموعه تست و پاسخ تشريحي · تهيه و اجراي آزمونهاي متعدد به روش كنكور سراسري و بيش از 53000 تست طبقه بندي شده آزمونهاي سازمان سنجش دانشگاه آزاد تا سال 77 · تستهاي موجود در نرم افزار فراست نظام قديم و جديد به همراه حل تشريحي تمامي تستها توسط اساتيد طراح دروس فراست 65000
26 26005 اول دبيرستان (فراست) شامل شرح درس و تست و تمرين و حل تشريحي تستها از دروس ، رياضي 1 فيزيك 1 ، شيمي 1 مطابق با آخرين تغييرات كتب درسي 40000
26 26004 دوم دبيرستان (فراست) شامل شرح درس و تست و تمرين و حل تشريحي تستها از دروس ، رياضي 2 فيزيك 2 ، شيمي 2 ، هندسه 1 ، مطابق با آخرين تغييرات كتب درسي 40000
26 26003 شفق (عربي اول راهنمايي ) ويژگيهاي عمده : توجه اساسي به جنبه هاي مختلف روان شناسي و فنون معلمي · واجد اهداف كلي و رفتاري در ياددهي و يادگيري · مدت زمان فراگيري هر عبارت ، تابعي از توان يادگيرنده يا يادگيرنده ها است · داراي حجم وسيعي از تصاوير كاملا بديع و طبيعي ، با لطايف تمركز دهنده صوتي · تلفظ فصيح متون درس ها و تمرينات با قابليت تكرار تلفظ عبارات و متون · دسترسي دائم به دو نوع لغتنامه مصور براي اثر بخشي و تحكيم بهتر آموخته ها · ترجمه متون اصلي دروس و حل (پاسخ ) همه تمرين ها · قرائت دلنشين آيات قرآني توسط مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد · نرم افزاري مطمئن و راهبردي براي مراكز آموزشي ، تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت فرهنگيان ·امكان استفاده فردي و گروهي در خانه ، مدرسه و آموزشگاههاي خصوصي و لابراتوارهاي زبان 32000
26 26002 آزمون يار نگارش مدرسه سخه ساده شده نگارش حرفه اي ·مناسب براي دبيرستان و مراكز پيش دانشگاهي ·يكCD · شامل كليه سؤالات آزمون يار نگارش 00/3 با امكاناتي براي مديريت آزمونها ، انتخاب سؤال · مرتب سازي سؤالات صفحه بندي و تغيير سؤال ، حذف گزينه ها · چاپ متنوع به همراه قفل سخت افزاري و كتابچه راهنما 940000
26 26001 آزمون يار نگارش دانش ‎آموز سؤالات پايگاه نگارش 00/3 · شامل كليه سؤالات دروس شاخه نظري در سه رشته علوم رياضي و فيزيك ، علوم تجربي و علوم انساني ، جواب تشريحي كامل سطح بندي و طبقه بندي شده · امكان مشاهده سؤالات و يا برگزاري آزمونهاي موضوعي · برگزاري آزمونهاي كنكورهاي گذشته با امكان تصحيح و اعلام نتيجه 100000
26 26000 آزمون يارنگارش حرفه اي 3 نرم افزار حرفه اي براي مراكز آموزشي ، براي مديريت سؤالها و آزمونهاي تستي و تشريحي با امكان چاپ متنوع به همراه واژه پرداز رشد و تصحيح خودكار و… 2500000

*مسئولیت محتوا و پشتیبانی نرم افزارها به عهده تولیدکننده می باشد*
* تمامي قيمت ها به ريال مي باشد *