از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

مجموعه آثار بوعلی سینا

وضعیت موجود
قیمت 20000 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0
متن کامل ۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم ابو علی سینا به زبان فارسی و عربی در موضوعاتی چون: الهیات، نبوت، معاد، حکمت مشاء، حکمت عملی، طبیعیات، علوم غریبه، منطق، ادبیات، طب، ریاضیات، فیزیک، سیاست و ...

اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه 30007650001082 بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

متن کامل ۷۷ عنوان کتاب، شرح، ترجمه و حاشیه در ۱۰۰ جلد از آثار مربوط به حکیم ابوعلی سینا به زبان فارسی و عربی در موضوعاتی چون:
- الهیات
- نبوت
- معاد
- حکمت مشاء
- حکمت عملی
- طبیعیات
- علوم غریبه
- منطق
- ادبیات
- طب
- ریاضیات
- فیزیک
- سیاست
• متن کامل ۹ عنوان فرهنگ‌ نامه در ۱۳ جلد به زبان‌های: فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی
• شخصیت‌ شناسی ابو علی سینا و اطلاعاتی چند درباره کتب و مؤلفان برنامه
• متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی
• نمایش ۲۴ قطعه فیلم مربوط به زندگانی حکیم ابو علی سینا
• ارتباط میان کتب با شروح و ترجمه آن ها در برنامه
• جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب
• قابلیت جستجو در آیات قرآن کریم

کتابهای موجود در نرم افزار حکیم بوعلی سینا

نام کتاب نویسنده زبان موضوع
المبین فی اصطلاحات الحکماء و المتکلمین آمدى ، على بن محمد عربى فرهنگ اصطلاحات
الإلهیات من کتاب الشفاء آیت الله حسن زاده آملى عربى الهیات
النفس من کتاب الشفاء آیت الله حسن زاده آملى عربى طبیعیات
شرح ابن رشد لأرجوزة ابن سینا ابن رشد اندلسى عربى طب
أحوال النفس رسالة فی النفس و بقائها و معادها ابن سینا عربى طبیعیات
أرجوزة فی الطب ابن سینا عربى طب
أسباب حدوث الحروف ابن سینا عربى ادبیات
الإشارات و التنبیهات ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات،منطق
الأضحویة فی المعاد ابن سینا عربى معاد
التعلیقات ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات
الحدود ابن سینا عربى فرهنگ اصطلاحات
الشفاء- الإلهیات ابن سینا عربى الهیات
الشفاء -الریاضیات ابن سینا عربى ریاضیات
الشفاء- الطبیعیات ابن سینا عربى طبیعیات
الشفاء -المنطق ابن سینا عربى منطق
القانون فی الطب ابن سینا عربى طب
القصیدة المزدوجة فی المنطق ابن سینا عربى منطق
المباحثات ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات
المبدأ و المعاد ابن سینا عربى الهیات
المسائل الغریبة العشرینیة ابن سینا عربى منطق
النجاة من الغرق فی بحر الضلالات ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات، منطق
الهیات دانشنامه علائى ابن سینا فارسى الهیات
برهان شفا(ترجمه قوام صفرى) ابن سینا فارسى منطق
پنج رساله ابن سینا عربى - فارسى الهیات، ادبیات، تفسیر
ترجمه رساله اضحویه ابن سینا فارسى معاد
ترجمه قانون در طب ابن سینا عربى - فارسى طب
تسع رسائل فی الحکمة و الطبیعیات ابن سینا عربى الهیات ، طبیعیات
رسائل أخرى لابن سینا (هامش شرح الهدایة الاثیریة) ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات، تفسیر، علوم غ
رسائل ابن سینا(دو جلدى) ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات، ریاضیات، طب
رسائل ابن سینا(یک جلدى) ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات، منطق، تفسیر
رسالة الطیر ابن سینا عربى حکمت عملى ، اخلاق
رسالة فی الأدویة القلبیة ابن سینا عربى طب
رسالة فی تعقب الموضع الجدلی ابن سینا عربى منطق
رسالة فی ما تقرر عنده من الحکومة ابن سینا عربى حکمت مشاء
رساله جودیه ابن سینا فارسى طب
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ابن سینا فارسى الهیات
رساله نفس ابن سینا عربى طبیعیات
رگ‏شناسى یا رساله در نبض ابن سینا فارسى طب
طبیعیات دانشنامه علائى ابن سینا فارسى طبیعیات
ظفرنامه ابن سینا فارسى حکمت عملى ، اخلاق
عشر قصائد و أشعار ابن سینا عربى متفرقه
عیون الحکمة ابن سینا عربى الهیات، طبیعیات، منطق
قراضه طبیعیات ابن سینا فارسى طبیعیات
کتاب الإنصاف ابن سینا عربى الهیات
کتاب السیاسة ابن سینا عربى سیاست
کنوز المعزمین ابن سینا فارسى علوم غریبه
معراج‏نامه ابن سینا فارسى نبوت، معراج
معیار العقول ابن سینا فارسى فیزیک
مکاتبه ابن سینا و ابو سعید ابو الخیر ابن سینا عربى منطق
منطق المشرقیین ابن سینا عربى منطق
منطق دانشنامه علائى ابن سینا فارسى منطق
رسائل فلسفى (ضمن کتاب حکمت بو على سینا ) ابن سینا - عمر بن ابراهیم خیام عربى - فارسى الهیات، طبیعیات
حدوث العالم ابن غیلان عربى الهیات
شرح تشریح القانون ابن نفیس عربى طب
الألفاظ المستعملة فی المنطق ابو نصر فارابى عربى منطق
ترجمه رسالة الطیر احمد بن خدیو اخسیکتى فارسى حکمت عملى ، اخلاق
تجرید شرح نمط هفتم از کتاب الاشارات و التنبیهات احمد بهشتى فارسى الهیات
کتاب التعریفات جرجانى ، على بن محمد عربى فرهنگ اصطلاحات
المعجم الفلسفی جمیل صلیبا عربى فرهنگ اصطلاحات
فرهنگ فلسفى جمیل صلیبا-منوچهر صانعى دره بیدى فارسى فرهنگ اصطلاحات
موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب جیرار جهامى عربى فرهنگ اصطلاحات
شرح الإشارات و التنبیهات ( مع المحاکمات ) خواجه نصیر الدین طوسى عربى الهیات، طبیعیات، منطق
ثلاث رسائل فی الطب العربی الإسلامی رازى - ابن ماسویه- ابن سینا عربى طب
فرهنگ معارف اسلامى سجادى ، جعفر فارسى فرهنگ اصطلاحات
شرح رسالة الطیر (شارح گمنام) شارح گمنام رسالة الطیر عربى - فارسى حکمت عملى ، اخلاق
شرح رسالة الطیر(ابن سهلان ساوى ) عمر بن سهلان ساوى عربى -فارسى حکمت عملى ،اخلاق
شرح کتاب النجاة لابن سینا (قسم الالهیات) فخر الدین اسفراینى نیشابورى عربى الهیات
شرح الإشارات و التنبیهات (الفخر الرازی ) فخر رازى عربى الهیات، طبیعیات، منطق
شرح الفخر الرازی على الإشارات (شرحی الإشارات) فخر رازى عربى الهیات، طبیعیات
شرح عیون الحکمة فخر رازى عربى الهیات، طبیعیات، منطق
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب فرید جبر-سمیح دغیم-رفیق العجم-جیرار جهامى عربى فرهنگ اصطلاحات
إلهیات المحاکمات مع تعلیقات الباغنوی قطب الدین رازى- باغنوى عربى الهیات
المحاکمات قطب الدین محمد بن محمد رازى عربى الهیات، طبیعیات، منطق
شرح المصطلحات الفلسفیة مجمع البحوث الاسلامیة عربى فرهنگ اصطلاحات
کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم محمد على التهانوى عربى فرهنگ نامه عمومى
الحاشیة على إلهیات الشفاء ملا صدرا عربى الهیات
شرح الإلهیات من کتاب الشفاء ملا محمد مهدى نراقى عربى الهیات
 
پروانه نشر نرم افزار: